Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2018

fenoloftaleina
fenoloftaleina
fenoloftaleina
fenoloftaleina

May 04 2018

fenoloftaleina
3519 3f82
fenoloftaleina
2110 74c0 500
Reposted fromholymoly holymoly viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
fenoloftaleina
1301 1226
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
fenoloftaleina
2564 8cbf
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viaszarlotka76 szarlotka76

April 22 2018

fenoloftaleina
0297 4e22
Reposted fromursa-major ursa-major viawarkocz warkocz

April 21 2018

fenoloftaleina
8470 8d54
fenoloftaleina
fenoloftaleina
fenoloftaleina
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
fenoloftaleina
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
fenoloftaleina
Reposted fromsilence89 silence89 vialexxie lexxie

March 28 2018

fenoloftaleina
4261 7d28
Reposted fromvoty voty viairmelin irmelin
8680 98da 500

305puta:

Twin Peaks (1990-1991)

fenoloftaleina
8010 5bb1
fenoloftaleina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl