Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

fenoloftaleina
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viairmelin irmelin
fenoloftaleina

Andjrzej Ballo 

****

gdybym był bogiem
dałbym ludziom dni
wielokrotnego użytku
i umiejętność patrzenia na innych
jakby pierwszy raz się ich widziało
nie stosowałbym też metody prób i skreśleń

ciekawe
czy oryginalny bóg
przeczyta ten wiersz

niby jest wszędzie
ale nas tam nie ma

fenoloftaleina
4254 c3d8
fenoloftaleina
4283 fb98
fenoloftaleina
Bez Ciebie wszystko mi jedno
I czuję jakby mnie było pół
Uparta chmura nade mną
A chmura nade mną
Pozbawia mnie tchu
— Krzysztof Zalewski - Miłość Miłość
fenoloftaleina
6404 7f71
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
fenoloftaleina
Reposted frombluuu bluuu viacheersbaby cheersbaby
fenoloftaleina
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie

November 21 2017

fenoloftaleina
3232 e7ca
Reposted fromwanderlustgirl wanderlustgirl viairmelin irmelin
2400 95b2 500

Pulp Fiction

Reposted fromnickdrake nickdrake viairmelin irmelin
fenoloftaleina
1105 6120
9957 61d6 500
Reposted fromdivi divi viaphilomath philomath
5478 ddd1 500
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viairmelin irmelin
5670 c8d7 500
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viairmelin irmelin

November 14 2017

fenoloftaleina
8134 74a4
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vialexxie lexxie
fenoloftaleina
0000 bad8 500
Reposted fromZircon Zircon viairmelin irmelin
fenoloftaleina
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viabakatson bakatson
fenoloftaleina
4619 81af
fenoloftaleina
4254 c3d8
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
6429 2f25 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl