Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2019

1619 721b 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairmelin irmelin
1021 56b2
Reposted fromcucaTwin cucaTwin viairmelin irmelin
1319 9af9
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viairmelin irmelin
fenoloftaleina
4578 f08b
Reposted frommartynkowa martynkowa viairmelin irmelin
fenoloftaleina
fenoloftaleina
fenoloftaleina
fenoloftaleina
fenoloftaleina
fenoloftaleina
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
fenoloftaleina
Pisz i mów mi o wszystkim, wtedy będziemy razem - będąc osobno.
— ...
fenoloftaleina
fenoloftaleina
fenoloftaleina
fenoloftaleina
4365 aecd 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
fenoloftaleina
7680 5fdd 500
Reposted fromRowena Rowena viajointskurwysyn jointskurwysyn
fenoloftaleina
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— 
— Dawid Podsiadło i Bitamina
fenoloftaleina

Bardzo ładnie wyglądasz na zdjęciu
i fryzurę masz inną, niż znałam.
Wszystko sprawdzam, rok po twoim odejściu. 
Nie powinnam tu wchodzić. Wiem sama.

Nie powinnam, lecz ta łatwość pociąga,
że raz kliknę i znowu cię widzę.
Minął rok i na twój profil zaglądam
już nie częściej niż raz na tydzień.

— Z cyklu "Nowe wiersze sławnych poetów" Maria Pawlikowska - Jasnorzewska " Rok"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabakatson bakatson
fenoloftaleina
Na świecie jest zbyt wiele kobiet zastanawiających się, czy z nimi wszystko w porządku i zbyt wielu mężczyzn, którzy nie potrafią im powiedzieć, że są wspaniałe takie, jakie są.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabakatson bakatson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl