Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2017

7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viayouuung youuung
fenoloftaleina
3822 04fb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszarlotka76 szarlotka76
fenoloftaleina

Kiedy, masz 20 – 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy ze umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

— Piotr C.
Reposted fromdusielecc dusielecc viakomplikacja komplikacja
fenoloftaleina
4940 6ca2
Reposted frommental-cat mental-cat viairmelin irmelin
fenoloftaleina
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
fenoloftaleina
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viairmelin irmelin

July 10 2015

fenoloftaleina
Reposted fromthenewyork thenewyork
fenoloftaleina
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapanameraicon panameraicon
fenoloftaleina
David Hockney’s Studio
Reposted fromdauser dauser viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
fenoloftaleina
8433 462d
Reposted frombeyooonce beyooonce
fenoloftaleina
0755 9f2b 500
fenoloftaleina
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viaruinyourday ruinyourday
fenoloftaleina
Reposted fromSpecies5618 Species5618 vialexxie lexxie
fenoloftaleina
Reposted fromSpecies5618 Species5618 vialexxie lexxie
fenoloftaleina
5835 45ef 500
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 viaruinyourday ruinyourday
fenoloftaleina
5264 f394 500
Reposted fromhagis hagis viaruinyourday ruinyourday
fenoloftaleina
0824 c8d8
Reposted fromlouse louse viaruinyourday ruinyourday
fenoloftaleina

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viamyshirt myshirt
3242 2263 500
Reposted fromtaborri taborri viamyshirt myshirt
7327 ecba 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamyshirt myshirt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl