Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

fenoloftaleina
fenoloftaleina
5145 d1bb 500
Reposted frommanxx manxx viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
fenoloftaleina
fenoloftaleina
fenoloftaleina
fenoloftaleina
fenoloftaleina
fenoloftaleina

March 17 2017

fenoloftaleina
9909 48b9 500
Reposted bynotyourstrawberryxloveher

March 10 2017

fenoloftaleina
8607 b5fa 500
Reposted bysercenieszluga sercenieszluga

February 13 2017

7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viayouuung youuung
fenoloftaleina
3822 04fb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszarlotka76 szarlotka76
fenoloftaleina

Kiedy, masz 20 – 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy ze umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

— Piotr C.
Reposted fromdusielecc dusielecc viakomplikacja komplikacja
fenoloftaleina
4940 6ca2
Reposted frommental-cat mental-cat viairmelin irmelin
fenoloftaleina
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
fenoloftaleina
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viairmelin irmelin

July 10 2015

fenoloftaleina
Reposted fromthenewyork thenewyork
fenoloftaleina
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapanameraicon panameraicon
fenoloftaleina
David Hockney’s Studio
Reposted fromdauser dauser viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl